GZ20140522DA-071-2-ALONSO-musico.jpg

Outras Diásporas

A diáspora galega estendeuse por todos os continentes. Aínda que na emigración do século XXI continúa debido á falta de emprego, hai outra inmigración no país que veu de lonxe.

Este proxecto é unha continuación de Galegos na Diáspora, un proxecto documental a longo prazo realizado entre 1989 e 2009.

Outras Diásporas intenta reflexionar sobre a brecha que deixan as novas xeracións de galegos que emigran a outros países e a nova vida que comezan os que chegan.

A comunidade galega é receptora de miles de persoas de diferentes etnias chegadas de moitos lugares no planeta, isto a convirte en un modelo de integración, respeto e agradecemento por aqueles países que acolleron a milleiros de galegas e galegos polo mundo, a nosa particular Diáspora Galega.

A emigración/inmigración é un ciclo que se repite na historia unha e outra vez, moitas vanse, outras chegan.

Outras Diásporas é un proxecto en progreso.

___

The Galician Diaspora has spread throughout all continents. Although in the 21st century emigration continues due to lack of employment, there is another immigration in the country that has come from far away.

This project is a continuation of Galegos na Diáspora, a long term documentary project from 1989 till 2009.

Outras Diásporas it's a photoessay trying to reflect on the gap left by the new generations of Galicians that emigrate to other countries and the new life that newcomers find. The style/concept of work are portraits in black and white of people wherever are their etnias and cultures.

This is a cycle that repeats itself in the story over and over again, many leaves, other arrive.

This is a work in progress